جستجو
همه بخش ها

قاری امین الغنام

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 3,166 times
  • کشور:
عضو هیئت علمی قرآن و علوم قرآنی سعودی می باشد.
مصحف مرتل - امین الغنام
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 71
جدیدترین: 18 صفر 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 83,397