جستجو
همه بخش ها
قاری محمود الرفاعی

قاری محمود الرفاعی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 10,149 times
  • کشور:
اجازۀ روایت حفص از عاصم را از نزد شیخ عبد الرافع رضوان الشرقاوی (عضو مجمع المصحف در مدینۀ منوره) و از نزد شیخ دکتور محمد مأمون کاتبی به دست آورد.
مصحف مرتل - محمود الرفاعی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 13 ربیع‌الثانی 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 165,853