جستجو
همه بخش ها

قاری معاذ بن سامی الدلال

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 3,783 times
  • کشور:
امام مسجد عبد الله الترکی در منطقۀ بیان- کویت.
مصحف مرتل - معاذ بن سامی الدلال
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 27
جدیدترین: 27 شوال 1435
تعداد بازدیدکنندگان: 129,100