جستجو
همه بخش ها

قاری احمد رجب

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 20,061 times
  • کشور:
امام مسجد اهل سنت و جماعت در منطقۀ المعادی، قاهره- مصر.
مصحف مرتل - احمد رجب
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 69
جدیدترین: 3 شوال 1430
تعداد بازدیدکنندگان: 468,365