جستجو
همه بخش ها
قاری شیرزاد عبدالرحمن طاهر

قاری شیرزاد عبدالرحمن طاهر

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 33,988 times
استاد ایشان بعد از این که مجوز قرائت های ده گانه را به او داد، لقب «بدر القراء: ماه شب چهارده قاریان» را به وی بخشید، او صدایی گیرا داشته و اصالتا عراقی است که هم اکنون در مقیمکشور امارات است.
مصحف مرتل - شیرزاد عبدالرحمن طاهر
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 10 صفر 1432
تعداد بازدیدکنندگان: 563,304
مصحف مرتل - شیرزاد عبدالرحمن طاهر
روایت: ورش عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 1
جدیدترین: 6 ربیع‌الثانی 1427
تعداد بازدیدکنندگان: 164,811