جستجو
همه بخش ها

قاری قدری محمد عبدالوهاب

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 9,872 times
  • کشور:
ماهر قرائت های ده گانه از طریق شاطبیه و الدره، در مسابقات جهانی حفظ و تجوید قرآن کریم، سال: 1997م در مصر، مقام نخست را کسب کرد و در سال 2003م شرحی بر کتاب شاطبیه به رشتۀ تحریر درآورد.
مصحف مرتل - قدری محمد عبدالوهاب
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 2
جدیدترین: 11 ذیقعده 1424
تعداد بازدیدکنندگان: 64,342
مصحف مرتل - قدری محمد عبدالوهاب
روایت: البزي عن ابن كثير
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 8
جدیدترین: 28 جمادی‌الثانی 1425
تعداد بازدیدکنندگان: 64,455
مصحف مرتل - قدری محمد عبدالوهاب
روایت: شعبة عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 1
جدیدترین: 24 شوال 1424
تعداد بازدیدکنندگان: 73,438
مصحف مرتل - قدری محمد عبدالوهاب
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 9
جدیدترین: 22 شوال 1426
تعداد بازدیدکنندگان: 129,246