جستجو
همه بخش ها
قاری محمد فاروق منسی

قاری محمد فاروق منسی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 5,341 times
  • کشور:
امام مسجد (الرحمن) در محله الهرم واقع در جیزه (مصر).
مصحف مرتل - محمد فاروق منسی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 45
جدیدترین: 22 ذیحجه 1431
تعداد بازدیدکنندگان: 110,358
مصحف مرتل - محمد فاروق منسی
روایت: قالون عن نافع
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 10
جدیدترین: 10 محرم 1424
تعداد بازدیدکنندگان: 48,519