جستجو
همه بخش ها
قاری علی حجاج السویسی

قاری علی حجاج السویسی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 7,039 times
  • کشور:
از قاریان مشهور مصر.
مصحف مرتل - علی حجاج السویسی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 25 رجب 1426
تعداد بازدیدکنندگان: 200,402