جستجو
همه بخش ها
قاری عبدالعزیز زهرانی

قاری عبدالعزیز زهرانی

  • RSS
  • Atom
  • This page has been visited 40,870 times
  • کشور:
مصحف مرتل - عبدالعزیز زهرانی
روایت: حفص عن عاصم
تقسیم بندی:تلاوت مرتل
تعداد مواد: 114
جدیدترین: 20 جمادی‌الثانی 1436
تعداد بازدیدکنندگان: 691,927