جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (کردی) - سوره مریم

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 921
1

mp3 MP3 13.93MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره کهف
سورۀ بعدی
سوره طه