جستجو
همه بخش ها

مصحف تلاوت مکرر - سوره واقعه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 15,193
32

mp3 MP3 8.6MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 34.35MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره الرحمن
سورۀ بعدی
سوره حدید