جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (انگلیسی) - سوره حجر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 245,505
3

mp3 MP3 9.37MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 37.39MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 6.18MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره ابراهیم
سورۀ بعدی
سوره نحل