جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (انگلیسی) - سوره اعراف

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 246,631
3

mp3 MP3 43.91MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 175.56MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 28.99MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره انعام
سورۀ بعدی
سوره انفال