جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (انگلیسی) - سوره مائده

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 247,462
16

mp3 MP3 36.52MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 146MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 24.11MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نساء
سورۀ بعدی
سوره انعام