جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اسپانیایی) - سوره کهف

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 82,597
3

mp3 MP3 12.91MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 25.89MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 8.53MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره اسراء
سورۀ بعدی
سوره مریم