جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اسپانیایی) - سوره الرعد

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 80,410
1

mp3 MP3 7.54MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 15.14MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 4.98MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره یوسف
سورۀ بعدی
سوره ابراهیم