جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (انگلیسی) - سوره فجر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 133,330
8

mp3 MP3 1.36MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 5.46MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 901KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره غاشیه
سورۀ بعدی
سوره بلد