جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (انگلیسی) - سوره مائده

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 144,704
25

mp3 MP3 23.84MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 95.38MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 15.75MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نساء
سورۀ بعدی
سوره انعام