جستجو
همه بخش ها

مصحف مرتل - سوره ذاریات

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 3,282,747
18

mp3 MP3 2.06MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 8.23MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 1.36MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره ق
سورۀ بعدی
سوره طور