جستجو
همه بخش ها

مصحف مجود - سوره قلم

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 6,520,336
90

mp3 MP3 3.59MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 14.35MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
rm RM 2.37MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره ملک
سورۀ بعدی
سوره حاقه