جستجو
همه بخش ها

مصحف تلاوت مکرر - سوره قارعة

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 2,180
3

mp3 MP3 2.66MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 683KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره عادیات
سورۀ بعدی
سوره تکاثر