جستجو
همه بخش ها

مصحف تلاوت مکرر - سوره قلم

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 7,331
12

mp3 MP3 21.85MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 5.48MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره ملک
سورۀ بعدی
سوره حاقه