جستجو
همه بخش ها

مصحف تلاوت مکرر - سوره شوری

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 2,400
3

mp3 MP3 59.78MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 14.96MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره فصلت
سورۀ بعدی
سوره زخرف