جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره علق

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 454
1

mp3 MP3 688KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 2.02MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره تین
سورۀ بعدی
سوره قدر