جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره ضحی

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 444
2

mp3 MP3 473KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 1.37MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره لیل
سورۀ بعدی
سوره شرح