جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره اعلی

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 457
2

mp3 MP3 743KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 2.18MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره طارق
سورۀ بعدی
سوره غاشیه