جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره نبأ

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,212
3

mp3 MP3 1.76MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 5.23MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره فاتحه
سورۀ بعدی
سوره نازعات