جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (یونانی) - سوره قدر

 

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,080
1

دانلود MP4 3.86MB
سورۀ قبلی
سوره علق
سورۀ بعدی
سوره بینه