جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (یونانی) - سوره انفطار

 

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 404
0

دانلود MP4 11.8MB
سورۀ قبلی
سوره تکویر
سورۀ بعدی
سوره مطففین