جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (آلبانیایی) - سوره شمس

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 688
0

mp3 MP3 1.78MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 607KB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره بلد
سورۀ بعدی
سوره لیل