جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (فرانسوی) - سوره قریش

 

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 474
1

دانلود MP4 2.72MB
سورۀ قبلی
سوره فیل
سورۀ بعدی
سوره ماعون