جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی) - سوره انفطار

 

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 719
0

دانلود MP4 8.21MB
سورۀ قبلی
سوره تکویر
سورۀ بعدی
سوره مطففین