جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (چینی) - سوره مائده

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 2,496
3

mp3 MP3 94.7MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 23.69MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نساء
سورۀ بعدی
سوره انعام