جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اندونزیایی) - سوره حجر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,225
2

mp3 MP3 11.27MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره ابراهیم
سورۀ بعدی
سوره نحل