جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اندونزیایی) - سوره اعراف

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 2,010
1

mp3 MP3 53.04MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره انعام
سورۀ بعدی
سوره انفال