جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اندونزیایی) - سوره مائده

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 3,407
1

mp3 MP3 42.21MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره نساء
سورۀ بعدی
سوره انعام