جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (اندونزیایی) - سوره بقره

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 22,183
32

mp3 MP3 84.62MB - Mid Quality گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره فاتحه
سورۀ بعدی
سوره آل عمران