جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمه (تاگالوگ) - سوره حاقه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 753
0

mp3 MP3 18.3MB - کیفیت بالا گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
mp3 MP3 4.59MB - کیفیت عادی گوش دادن گوش دادن دانلود دانلود
سورۀ قبلی
سوره قلم
سورۀ بعدی
سوره معارج