جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره مسد

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 846
0

دانلود MP4 2.54MB
سورۀ قبلی
سوره نصر
سورۀ بعدی
سوره اخلاص