جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره قیامه

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,472
1

دانلود MP4 14.6MB
سورۀ قبلی
سوره مدثر
سورۀ بعدی
سوره انسان