جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره ق

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,561
0

دانلود MP4 34.22MB
سورۀ قبلی
سوره حجرات
سورۀ بعدی
سوره ذاریات