جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره دخان

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,073
0

دانلود MP4 32.48MB
سورۀ قبلی
سوره زخرف
سورۀ بعدی
سوره جاثیة