جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره شوری

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 1,928
0

دانلود MP4 72.6MB
سورۀ قبلی
سوره فصلت
سورۀ بعدی
سوره زخرف