جستجو
همه بخش ها

مصحف با ترجمۀ تصویری (انگلیسی و فرانسوی) - سوره غافر

QR Code

تعداد بازدیدکنندگان: 589
0

دانلود MP4 106.27MB
سورۀ قبلی
سوره زمر
سورۀ بعدی
سوره فصلت