مصحف با ترجمه (آلمانی) - سوره انشقاق

تلاوت شده توسط:: شیخ عبدالله بن علی بصفر

Islamway ©1998 - 2019 کلیه حقوق محفوظ است