ختم قالون از نافع از طریق طیبه با غنه در لام و راء - سوره قلم (کیفیت بالا)

تلاوت شده توسط:: قاری مفتاح محمد السلطنی

Islamway ©1998 - 2019 کلیه حقوق محفوظ است