جستجو
همه بخش ها
22 نتیجۀ جستجوی : "مصر"
 • علی حجاج السویسی
  از قاریان مشهور مصر.
  تاریخ انتشار: 20 ذیقعده 1423 | تعداد بازدیدکنندگان: 6597
 • احمد عیسی المعصراوی
  رئیس هیئت بازنگری مصحف شریف در الأزهر و شیخ عموم قاریان مصر است.
  تاریخ انتشار: 20 ذیحجه 1425 | تعداد بازدیدکنندگان: 95671
 • حاتم فرید الواعر
  امام مسجد القائد ابراهیم و مسجد بلال در استان اسکندریه (مصر).
  تاریخ انتشار: 23 صفر 1430 | تعداد بازدیدکنندگان: 86852
 • عماد محمد عبدالفتاح
  امام و خطیب و مدرس در وزارت اوقاف مصر (ولایت الشرقیة).
  تاریخ انتشار: 18 ذیقعده 1425 | تعداد بازدیدکنندگان: 41095
 • عبدالله کامل
  امام نماز تراویح در مرکز اسلامی بدر، استان الفیوم - مصر.
  تاریخ انتشار: 30 ذیحجه 1431 | تعداد بازدیدکنندگان: 102419
 • محمد عبدالعزیز
  امام نماز تهجد در مسجد (غافر)، محلۀ الهرم - استان جیزه (مصر).
  تاریخ انتشار: 19 جمادی‌الثانی 1430 | تعداد بازدیدکنندگان: 14215
 • عبدالحمید حافظ
  امام مسجد ابو العباس، ابتدای خیابان فیصل - مصر.
  تاریخ انتشار: 10 صفر 1426 | تعداد بازدیدکنندگان: 2819
 • محمد فاروق منسی
  امام مسجد (الرحمن) در محله الهرم واقع در جیزه (مصر).
  تاریخ انتشار: 19 ذیحجه 1423 | تعداد بازدیدکنندگان: 5196
 • محمود عبدالحکم
  ایشان به سال: 1944م رسمأ به عنوان قاری رادیو مصر انتخاب شد.
  تاریخ انتشار: 17 شعبان 1430 | تعداد بازدیدکنندگان: 24650
 • محمود حسین منصور
  ایشان در سال: 1963م، به رادیو قرآن کریم مصر پیوست.
  تاریخ انتشار: 18 شوال 1430 | تعداد بازدیدکنندگان: 4636
 • مصعب عبدالعزیز
  امام مسجد (الإیمان) در منطقۀ جدیله، استان منصوره - مصر.
  تاریخ انتشار: 22 شوال 1430 | تعداد بازدیدکنندگان: 3005
 • احمد رجب
  امام مسجد اهل سنت و جماعت در منطقۀ المعادی، قاهره- مصر.
  تاریخ انتشار: 25 رمضان 1426 | تعداد بازدیدکنندگان: 19455
 • محمد احمد ایوب ابومازن
  ایشان شهادت نامۀ عالی قراءات در قرائت های ده گانه را از دو طریقۀ الشاطبیه و الدره از معهد قرائات خاتم المرسلین در الأزهر به دست آورده و امام برخی مساجد محلۀ الهرم استان الجیزه (مصر) می باشد.
  تاریخ انتشار: 21 جمادی‌الثانی 1433 | تعداد بازدیدکنندگان: 20367
 • احمد محمد سلامه
  امام نماز تراویح در مسجد «الصدیق» منطقۀ ساختمان های شیراتون، مصر جدید - قاهره.
  تاریخ انتشار: 28 محرم 1431 | تعداد بازدیدکنندگان: 13321
 • عبدالرحمن الشحات
  امام و خطیب در وزارت اوقاف مصر و دارای اجازه نامه در روایت حفص از عاصم از نزد شیخ عرفان الحامولی رحمة الله علیه.
  تاریخ انتشار: 7 شوال 1435 | تعداد بازدیدکنندگان: 5892
 • محمود عبدالرحمان سید طیب
  ایشان مجوز روایت های شعبه و حفص را از نزد جناب دکتر احمد عیسی معصراوی شیخ عموم قاریان مصر، به دست آورد.
  تاریخ انتشار: 13 جمادی‌الاول 1432 | تعداد بازدیدکنندگان: 13691
 • ولید عاطف
  اجازۀ قرائت های ده گانه را از شیخ محمد عبد الحمید حفظه الله به دست آورده که هم اکنون بالاترین سند در اسکندریه محسوب می شود. شیخ از اسکندریۀ مصر می باشد.
  تاریخ انتشار: 12 ربیع‌الاول 1426 | تعداد بازدیدکنندگان: 16322
 • قدری محمد عبدالوهاب
  ماهر قرائت های ده گانه از طریق شاطبیه و الدره، در مسابقات جهانی حفظ و تجوید قرآن کریم، سال: 1997م در مصر، مقام نخست را کسب کرد و در سال 2003م شرحی بر کتاب شاطبیه به رشتۀ تحریر درآورد.
  تاریخ انتشار: 22 شوال 1424 | تعداد بازدیدکنندگان: 9449
 • محمد هاشم عبدالعزیز
  وی مقام نخست حفظ قرآن کریم در مسابقۀ شیخ الأزهر را در سال: 2002م در سطح مصر به دست آورد. و هم چنین در مسابقات حفظ قرآن کریم دانشگاه الأزهر در سال: 2006م، مقام نخست را از آن خود کرد.
  تاریخ انتشار: 24 جمادی‌الثانی 1432 | تعداد بازدیدکنندگان: 26269
 • محمد البلاکوسی
  امام مسجد الحناوی در دمنهور- مصر؛ ایشان در مسابقات جهانی حفظ قرآن - مکۀ مکرمه، سال: 1424هـ، در رشتۀ قرآن و تفسیر مقام سوم را کسب کرده است.
  تاریخ انتشار: 23 ذیحجه 1426 | تعداد بازدیدکنندگان: 4733
 • یحیی احمد الحلیلی
  ایشان رئیس کمیتۀ داوران در جایزۀ رئیس جمهور یمن برای حفظ قرآن از سال 1421هـ/ 2000م بوده و در بعضی کمیته های داوری در کشور مصر نیز مشارکت داشته است.
  تاریخ انتشار: 30 ربیع‌الاول 1431 | تعداد بازدیدکنندگان: 5302
 • حسن علی مرعب
  ایشان مجوز قرائت های ده گانه از طریق شاطبیه و کتاب الدره را از شیخ قرائت علی شعیب و تحت نظر شیخ قاریان مصر دکتور احمد المعصراوی حفظه الله، به دست آورده است.
  تاریخ انتشار: 25 شعبان 1433 | تعداد بازدیدکنندگان: 9377