جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with و7
 • RSS
 • Atom
لیسانس مطالعات اسلامی، دانشکدۀ آداب، دانشگاه علوم و تکنولوژی.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 53,718 | آخرین بروزآوری: 17 جمادی‌الثانی 1437
 • RSS
 • Atom
استاد دانشگاه آزاد آمریکا.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 213,963 | آخرین بروزآوری: 8 محرم 1432
 • RSS
 • Atom
امام سابق مسجد در منطقۀ عبد الله سالم واقع در کویت. و ایشان اصالتأ عراقی است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 16,840 | آخرین بروزآوری: 22 شعبان 1436
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 1,567 | آخرین بروزآوری: 17 صفر 1423
 • RSS
 • Atom
امام مسجد «الأندلسیه»، نیویورک - ایالات متحدۀ آمریکا.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 3,255 | آخرین بروزآوری: 6 صفر 1431
 • RSS
 • Atom
اجازۀ قرائت های ده گانه را از شیخ محمد عبد الحمید حفظه الله به دست آورده که هم اکنون بالاترین سند در اسکندریه محسوب می شود. شیخ از اسکندریۀ مصر می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 16,506 | آخرین بروزآوری: 27 جمادی‌الثانی 1426
 • RSS
 • Atom
ایشان در مسابقۀ سالانۀ قرآن کریم که امارت دبی در امارات متحدۀ عربی برگزار می کند، مقام دوم را به دست آورد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 7,537 | آخرین بروزآوری: 25 جمادی‌الثانی 1435