جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with م88
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 15,355 | آخرین بروزآوری: 15 محرم 1438
 • RSS
 • Atom
ماجد بن جابر حسون عنزی در سال: 1976م متولد گشت؛ وی ازدواج نموده و فرزندانی نیز دارد. فوق لیسانس خود را در رشتۀ فقه مقارن و اصول فقه از دانشگاه کویت گرفته است. امام و خطیب مسجد جامع عز بن عبد السلام، الکویت، العدان ق 2؛ و امام مسجد الدولة الکبیر در دهۀ اخیر ماه رمضان می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 8,748 | آخرین بروزآوری: 27 ربیع‌الثانی 1434
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 12,681 | آخرین بروزآوری: 18 صفر 1430
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 2,019 | آخرین بروزآوری: 22 ذیقعده 1422
 • RSS
 • Atom
امام مسجد الحرام - مکۀ مکرمه.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 1,078,594 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1437
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 8,120 | آخرین بروزآوری: 16 جمادی‌الاول 1434
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 3,649 | آخرین بروزآوری: 6 رجب 1435
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 8,217 | آخرین بروزآوری: 13 شعبان 1437
 • RSS
 • Atom
ایشان شهادت نامۀ عالی قراءات در قرائت های ده گانه را از دو طریقۀ الشاطبیه و الدره از معهد قرائات خاتم المرسلین در الأزهر به دست آورده و امام برخی مساجد محلۀ الهرم استان الجیزه (مصر) می باشد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 20,937 | آخرین بروزآوری: 23 صفر 1437
 • RSS
 • Atom
امام مسجد فلسطین، محلۀ المنظر الجمیل - الجزائر.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 12,276 | آخرین بروزآوری: 27 رجب 1430
 • RSS
 • Atom
امام مسجد «ریاض الألفة» و خطیب مسجد امام مالک در البیضاء.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 16,470 | آخرین بروزآوری: 2 محرم 1436
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 1,693 | آخرین بروزآوری: 29 ذیحجه 1422
 • RSS
 • Atom
امام مسجد الحناوی در دمنهور- مصر؛ ایشان در مسابقات جهانی حفظ قرآن - مکۀ مکرمه، سال: 1424هـ، در رشتۀ قرآن و تفسیر مقام سوم را کسب کرده است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 4,799 | آخرین بروزآوری: 15 ذیحجه 1433
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 3,594 | آخرین بروزآوری: 15 ذیحجه 1433
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 2,902 | آخرین بروزآوری: 10 شوال 1433
 • RSS
 • Atom
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 84,218 | آخرین بروزآوری: 16 شعبان 1426
 • RSS
 • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 1,256 | آخرین بروزآوری: 10 محرم 1427
 • RSS
 • Atom
از قاریان مشهور کشور مغرب
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 16,746 | آخرین بروزآوری: 11 صفر 1435
 • RSS
 • Atom
امام پیشین حرم مدنی.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 120,031 | آخرین بروزآوری: 17 محرم 1438
 • RSS
 • Atom
ایشان کویتی است و در گذشته یکی امامان نماز قیام در مسجد الکبیر - کویت بوده است.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 86,765 | آخرین بروزآوری: 24 ذیحجه 1429