جستجو
همه بخش ها
علما و دعوتگران start with ق2
  • RSS
  • Atom
ماهر قرائت های ده گانه از طریق شاطبیه و الدره، در مسابقات جهانی حفظ و تجوید قرآن کریم، سال: 1997م در مصر، مقام نخست را کسب کرد و در سال 2003م شرحی بر کتاب شاطبیه به رشتۀ تحریر درآورد.
کشور: | تعداد بازدیدکنندگان: 9,917 | آخرین بروزآوری: 22 شوال 1426
  • RSS
  • Atom
تعداد بازدیدکنندگان: 4,445 | آخرین بروزآوری: 15 ذیحجه 1433